Ελεύθερα κινούνται όλα τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας καθώς το μέτρο της εκ περιτροπής εισόδου οχημάτων με μονή ή ζυγή πινακίδα (δακτύλιος) αναστέλλεται για το καλοκαίρι.

Αυτό ισχύει μέχρι την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης, που θα ρυθμίζει τα περιοριστικά μέτρα για την περίοδο 2012-2013.