Με μόλις δύο γιατρούς που σύντομα θα γίνουν... ένας καθώς λήγει η σχετική σύμβαση, λειτουργεί η Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.

Στο οργανόγραμμα προβλέπονται θέσεις 5 γιατρών και για την υποστήριξη του τμήματος γίνονται αποσπάσεις καρδιολόγων από άλλα γειτονικά Νοσοκομεία ενώ για να εξυπηρετηθούν οι εφημερίες απασχολούνται και δύο ιδιώτες γιατροί που πληρώνονται με δελτίο παροχής.

Η ασφαλής λειτουργία ενός τμήματος θα απαιτούσε την ύπαρξη έστω 4 γιατρών αφού σήμερα ένας καρδιολόγος πρέπει να βρίσκεται ταυτόχρονα σε 3 σημεία, υπυστηρίζοντας τα τακτικά ιατρεία, τα εργαστήρια και τα επείγοντα περιστατικά.

Έστω και με την αυτοθυσία του προσωπικού, ιατρικού και νοσηλευτικού, η Κλινική παραμένει ανοιχτή, αλλά τα προβλήματα είναι δεδομένο ότι απειλούν την ύπαρξή της και εντείνουν την ανησυχία του κόσμου.

Άλλωστε η φύση της κλινικής είναι διαφορετική από κάθε άλλη και ο επείγον χαρακτήρας των περιστατικών που επιλαμβάνεται κρίσιμος για την επιβίωση πολλών συμπολιτών.

TAGS