Σήμερα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ οι προσωρινοί πίνακες επιλογής βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς του Οργανισμού για το σχολικό έτος 2013 - 2014.

Οι πίνακες, οι οποίοι διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις εισηγήσεις των επιτροπών αξιολόγησης ενστάσεων, είναι τρεις:

1. Πίνακας βρεφών Α  (βρέφη από 8 μηνών - 1,5 ετών)
2. Πίνακας βρεφών Β (βρέφη από 1,5 ετών  - 2,5 ετών)
3. Πίνακας νηπίων (νήπια από 2,5  - την προσχολική ηλικία)     

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα από τους κατά τόπους βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς του ΟΑΕΔ, στους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους και από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr .