Σοκαρισμένοι από τα ευρήματα έρευνας που πραγματοποίησε το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ακόμη και οι καθηγητές που την επιμελήθηκαν, καθώς δεν περίμεναν τόσο υψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας των κατοίκων των δύο μεγάλων πόλεων του νησιού.

Όπως φαίνεται οι Κρητικοί είναι δυστυχισμένοι, καθώς ζουν με εργασιακή ανασφάλεια, σε συνθήκες υψηλού κόστους ζωής και σε αφιλόξενες πόλεις χωρίς υποδομές.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 3-7 Ιουνίου του 2013.

Περιελάμβανε 536 νοικοκυριά της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης και 424 της πόλης των Χανίων.

Οι κάτοικοι είναι δυσαρεστημένοι από το κόστος ζωής σε ποσοστό 52%, από την δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε ποσοστό 68%, από τις υποδομές και την καθαριότητα σε ποσοστό 60%.