Μία σειρά από δράσεις για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των Ρομά και άλλων ευπαθών ομάδων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, περιλαμβάνει το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο 2014-2020.

Οι δράσεις αυτές αφορούν, κυρίως, στην απασχόληση, στην υγεία και κοινωνική προστασία, στην εκπαίδευση, στην στέγαση κ.α.

Παράλληλα η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μαζί με τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και της Θεσσαλίας, έχουν σχεδιάσει πιλοτικά Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, ένα «μίνι» πρόγραμμα μέχρι και το 2015, το οποίο χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους.

Το πρόγραμμα αποβλέπει μεταξύ άλλων στην δημιουργία κτιριακών υποδομών και συνοδευτικών δικτύων σε οικισμούς διαμονής, αναπλάσεις διαφόρων χώρων κ.α..

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης Γιώργο Αγγελόπουλο, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των Ρομά περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, όσον αφορά στη στέγαση:

Διαμόρφωση χώρων στους οικισμούς και οριοθέτηση για την τοποθέτηση "προκάτ" κατοικιών, τη δημιουργία ή βελτίωση του δικτύου υποδομών (ηλεκτροδότηση, ύδρευση, αποχέτευση, κοινόχρηστοι χώροι), μελέτες για την αδειοδότηση, χωροθέτηση και εγκατάσταση μόνιμων οικισμών και επιδότηση κατοικίας μέσα από οργανωμένο πρόγραμμα συλλογικής δόμησης,

Αναφορικά με την εκπαίδευση, το πρόγραμμα προβλέπει προένταξη στην προσχολική εκπαίδευση, σχολικές υποδομές, εντατικά τμήματα εκπαίδευσης, ίδρυση στην Πάτρα Πρότυπου/Πειραματικού δημοτικού σχολείου με τη συνεργασία ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, προγράμματα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για τη μείωση της μαθητικής διαρροής, προγράμματα εξασφάλισης σίτισης -ένδυσης, ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων σε δραστηριότητες εκτός σχολείου και στοχευμένα προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλωσσάς για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού στον ενήλικο πληθυσμό.

Όσον αφορά στην υγεία και στην κοινωνική προστασία προβλέπεται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ατομική υγιεινή, στοματική υγιεινή, προγράμματα πρόληψης , αντιμετώπισης ψυχικών παθήσεων, «οικογενειακός γιατρός» ανά οικισμό και προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης εξαρτήσεων από ψυχοτρόπες ουσίες.

Σε σχέση με την απασχόληση, προβλέπεται επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για απασχόληση Ρομά, δράσεις προώθησης στην απασχόληση με ποσοστιαία συμμέτοχη Ρoμά, προγράμματα κατάρτισης και εξειδίκευσης με υποχρεωτική πρόσληψη τμήματος των καταρτιζόμενων, δημιουργία συνεταιρισμών, ανάπτυξη τοπικών δικτύων προώθησης προϊόντων κα.

Ακόμη σχεδιάζονται προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης για θέματα παιδικής εργασίας, ενδοοικογενειακής βίας, πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, δικαιώματα του παιδιού και ισότητα των φύλων.

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας τόνισε, με αφορμή το πρόγραμμα πως «κάθε δράση που κάνουμε θα πρέπει να είναι στοχευμένη και να αποβλέπει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη τη στήριξη και βοήθειά μας».

TAGS