Σε δύο στάδια θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός που προκηρύχθηκε για την εισαγωγή εκατόν εξήντα σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους στο διαγωνισμό από 16 Σεπτεμβρίου 2013 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2013 στην Γραμματεία της  Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών ή στη Γραμματεία οποιουδήποτε Δικαστηρίου της χώρας.

Το πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής διαγωνισμού.

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην Κ.Υ.Υ.Δ.Δ.&Α.Δ., στην  Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, στα Δικαστικά Μέγαρα του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στα Δικαστικά Καταστήματα όλων των Εφετείων και Πρωτοδικείων της χώρας με επιμέλεια των κατά τόπους Προέδρων Εφετών, καθώς και στα Καταστήματα όλων των Δικηγορικών Συλλόγων.