Ρεπορτάζ: Έλενα Σιάνου

Το χαμηλότερο μέρισμα της τελευταίας δεκαετίας που ανέρχεται μόλις στα 50 ευρώ αναμένεται να πάρουν οι δικηγόροι της Αθήνα για το πρώτο εξάμηνο του 2013. 

Το μέρισμα των δικηγόρων της Πρωτεύουσας που πρόκειται να διανεμηθεί είναι σε τόσο χαμηλά επίπεδα λόγω των ελάχιστων συμβολαίων που συντάσσονται, που αποτελούν την κύρια πηγή διαμόρφωσης του μερίσματος. 

Μόλις 1.806 γραμμάτια προείσπραξης συμβολαίων συντάχθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ το 2012 εκδόθηκαν συνολικά 2.997, το 2011 εξεδόθησαν 41.008, το 2010 εξεδόθησαν 62.654 και το 2009 εξεδόθησαν 71.692. Οι νέοι δικηγόροι (μέχρι 7 χρόνια δικηγορία) θα  πάρουν επιπρόσθετα και 170 ευρώ. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2007 το μέρισμα για το πρώτο εξάμηνο του έτους ανερχόταν στα 600 ευρώ.