Στα 28.500.000 ευρώ ανέρχεται ο διαθέσιμος προϋπολογισμός προκειμένου να καλυφθούν παρεμβάσεις σε έργα κατασκευής ή και βελτίωσης επαρχιακού-τοπικού οδικού δικτύου στην Πελοπόννησο του άξονα 2 του ΔΕΠΙΝ-Πελοποννήσου.

Μολονότι όμως δικαιούχοι είναι και οι πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Πελοποννήσου καθώς και οι υφιστάμενες Περιφερειακές Ενότητες Πελοποννήσου, μέχρι σήμερα κανείς τους δεν έχει υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης για ένταξη στο συγκεκριμένο έργο.

Αυτό προκύπτει από έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου, Αναστάσιο Αποστολόπουλο, έπειτα από σχετική ερώτηση που υποβλήθηκε στο υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Πελοποννήσου έχει δημοσιοποιήσει δύο προσκλήσεις που αφορούν σε εντάξεις νέων έργων στη Θεματική Προτεραιότητα 23 «Περιφερειακές/Τοπικές Οδοί» του Άξονα 2 του ΔΕΠΙΝ-Πελοποννήσου.