Απορρίφθηκε από το θερινό τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση επτά κατοίκων του Βοτανικού που ζητούσαν να εκδοθεί προσωρινή διαταγή για να «παγώσει» η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας για να επιλεχθεί ανάδοχος για την ανέγερση τεμένους στην περιοχή του Βοτανικού.

Στην αίτησή τους, οι κάτοικοι υποστήριζαν πως, με την  κατασκευή τεμένους στη θέση του παλαιού συνεργείου αυτοκινήτων του Πολεμικού Ναυτικού επί της Ιεράς Οδού, εκτός από τη δαπάνη που θα επιβαρύνει τους έλληνες πολίτες,  θα διαταραχθεί η ασφάλεια της καθημερινής ζωής των κατοίκων της περιοχής του Βοτανικού, ενώ θα αλλοιωθεί και το περιβάλλον.

Επισημαίνουν ακόμη πως το έργο είναι παράνομο, καθώς δεν έχει συνταχθεί ειδική περιβαλλοντική μελέτη, ενώ νομικά προβλήματα (παράβαση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού) αντιμετωπίζει και η ανακατασκευή του παλαιού συνεργείου του Ναυτικού.

Η κυρία προσφυγή των κατοίκων θα συζητηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις  28 Ιανουαρίου 2014.