Την έντονη αποδοκιμασία για τον εκρηκτικό μηχανισμό που βρέθηκε στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, εκφράζει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας.

Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του ΔΣΑ Γιάννης Αδαμόπουλος, καλεί την Ελληνική Πολιτεία να λάβει μέτρα έτσι ώστε η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης να διασφαλίζεται από πράξεις βίας ή από οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στο έργο της.
Όπως αναφέρει ο κ. Αδαμόπουλος:

«Όποιοι κι αν είναι οι «λόγοι», οι «δικαιολογίες» ή τα «επιχειρήματα» των τρομοκρατών, η τυφλή βία που θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των συνανθρώπων μας θα εξακολουθήσει να βρίσκει απέναντι της το σύνολο των ευσυνείδητων και δημοκρατικών πολιτών.

Η Ελληνική Πολιτεία καλείται όπως έχει υποχρέωση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου η ανεξαρτησία της δικαστικής λειτουργίας να διασφαλίζεται από πράξεις βίας ή από οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στο έργο της, προκειμένου οι συλλειτουργοί στη απονομή της Δικαιοσύνης να είναι σε θέση να ασκούν απτόητοι και απερίσπαστοι τα καθήκοντά τους, υποκείμενοι αποκλειστικά στο νόμο και την συνείδησή τους.»

Ο πρόεδρος του ΔΣΑ επισημαίνει ακόμα πως «η βία όχι μόνο δεν μπορεί να αποτελέσει την λύση σε κανένα πρόβλημα, αλλά αντιθέτως επιτείνει το κλίμα φόβου που κυριαρχεί στην κοινωνία, λαμβανομένου υπόψη και του γενικότερου κλίματος λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που βιώνει η μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού.

Όλες οι επιστημονικές και επαγγελματικές Ενώσεις, όλοι οι κοινωνικοί και πολιτικοί φορείς έχουν καθήκον να καταδικάσουν απερίφραστα τη βία από όπου κι αν προέρχεται.

Σε μια δημοκρατική κοινωνία, μόνος αποδεκτός τρόπος αντίκρουσης των ιδεολογιών είναι η υγιής αντιπαράθεση επιχειρημάτων, στο πλαίσιο του ελεύθερου δημοσίου διαλόγου, υπό συνθήκες πολυφωνίας και ανεκτικότητας.»