Αδικημένα στη φορολογία αλλά και στον χαρκακτηρισμό τους ως τρίτεκνα ή πολύτεκνα είναι τα ζευγάρια που ενώ δεν έχουν παντρευτεί έχουν αποκτήσει παιδιά και ζουν υπό την ίδια στέγη.


Όπως αναφέρει ο καθηγητής Νίκος Σπιτάλας, πρόεδρος του Συλλόγου για την Ανδρική και Πατρική Αξιοπρέπεια (ΣΥΓΑΠΑ), «στη χώρα μας, στα 1.000.000 διαζευγμένα ζευγάρια, τα 200.000 είναι φυσικοί γονείς που συζούν ή τεκνοποίησαν εκούσια εκτός γάμου. Το πρόβλημα γεννιέται όταν αυτά χωρίσουν. Δεν υπάρχει καμία πρόνοια, κανένας αναθεωρημένος νόμος, καμία ευεργεσία, κανένα δικαίωμα ούτε στα παιδιά, ούτε και στον φυσικό πατέρα. Το μόνο που του ζητούν είναι να πληρώνει διατροφή. Φορολογικά δε, ακόμα και να συζεί, ακόμα και να υπάρχει αναγνώριση τέκνου, ακόμα και να υπάρχει συναίνεση των δύο γονέων για κοινή γονική μέριμνα, δεν μπορεί να δηλώσει το παιδί στη φορολογική δήλωση, δεν μπορεί να έχει φοροαπαλλαγή, δεν μπορεί να αφαιρέσει από εισόδημα τη διατροφή ώστε να φορολογηθεί για το πραγματικό εισόδημά του, ούτε μπορεί να τύχει ελαφρύνσεων στις τράπεζες (μειωμένο επιτόκιο δανείου, δάνειο πολύτεκνης οικογένειας, κτλ). Εάν δε το ζευγάρι έχει περισσότερα των τριών παιδιών, δεν θεωρείται πολύτεκνο, κάνουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις (ενώ ζουν μαζί) και στη περίπτωση διάστασης ή χωρισμού, τότε ο πατέρας είναι πλέον πολίτης Γ΄κατηγορίας».

Όπως εξηγεί, στο άρθρο 1515 του αστικού κώδικα αναφέρεται ότι 

«H γονική μέρι­μνα του ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του, ανήκει στη μητέρα του».

Και ζητά την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με αυτή πολλών ευρωπαϊκών χωρών που δίνουν στα ανύπαντρα ζευγάρια τα ίδια δικαιώματα και μετα παντρεμένα.