Σειρά ψηφισμάτων εξέδωσε η Σύνοδος πρυτάνεων, που συνήλθε την προηγούμενη Παρασκευή και το Σάββατο , παρουσία της υπουργού Παιδείας. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Σύνοδος Πρυτάνεων “ διαπιστώνει ότι στο διάστημα που μεσολάβησε από την Έκτακτη Σύνοδο του Λαυρίου μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία ουσιαστική μεταβολή στις θέσεις του Υπουργείου για τα Πανεπιστήμια.

Ως εκ τούτου, διατηρεί τις θέσεις και τις συγκεκριμένες προτάσεις της όπως αυτές καταγράφηκαν στις αποφάσεις του Λαυρίου για όλα τα κρίσιμα θέματα διοίκησης και λειτουργίας των ελληνικών Πανεπιστημίων. Επίσης, εκτιμά ότι η πολιτεία δεν έλαβε υπόψη της και δεν αξιοποίησε το σύνολο των θεσμικών φορέων στο πλαίσιο του διαλόγου που διεξάγεται στο ΕΣΥΠ και προτείνει την άμεση ενεργοποίηση του ΣΑΠΕ ως αρμοδίου οργάνου να εκφέρει την άποψη των Πανεπιστημίων στο διάλογο.

Η Σύνοδος Πρυτάνεων επισημαίνει την έντονη και συστηματική απαξίωση των Πανεπιστημίων που επιχειρείται μέσω εγκυκλίων του ΥΠΔΒΜΘ και οι οποίες έχουν οδηγήσει στην αναστολή λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, χορήγησης υποτροφιών του ΙΚΥ, εξελίξεων μελών ΔΕΠ και της χρηματοδότησης της έρευνας. ”

Όσον αφορά στο πανεπιστημιακό άσυλο, η σύνοδος εξέδωσε ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο :

“Η Σύνοδος των Πρυτάνεων εκτιμά ότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο για το Πανεπιστημιακό Άσυλο ανταποκρίνεται στην ακαδημαϊκή ελευθερία και λειτουργία των Πανεπιστημίων. Η ανάδειξή του σε πρόβλημα επιχειρείται κάθε φορά ώστε να καλύψει το πολιτικό έλλειμμα αντιμετώπισης χρόνιων και εντεινόμενων κοινωνικών προβλημάτων και να στοχοποιήσει το δημόσιο Πανεπιστήμιο. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι η διαχείριση της κρίσης στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών έγινε απόλυτα επιτυχώς από τις πρυτανικές αρχές του και τον προεδρεύοντα της Συνόδου των Πρυτάνεων υπέρ του δημοσίου συμφέροντος το οποίο υπηρετούμε. Το εκάστοτε προεδρείο της Συνόδου θέτει τις υπηρεσίες του στη διάθεση κάθε πανεπιστημίου για την αντιμετώπιση ανάλογης κρίσης. Επιπλέον η Σύνοδος των πρυτάνεων καταγγέλλει την προχθεσινή τρομοκρατική βομβιστική επίθεση στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενέργεια η οποία στρέφεται και κατά των φοιτητών και στοχοποιεί το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο.”

Όσο για τα προβλήματα με τη σίτιση των φοιτητών οι πρυτάνεις σημειώνουν : “Η σίτιση εντάσσεται στην κοινωνική διάσταση της λειτουργίας των Πανεπιστημίων.

Σήμερα, η οικονομική ασφυξία που έχει προκαλέσει στα Πανεπιστήμια η πολιτική της λιτότητας, καθιστά αδύνατη την κάλυψη των πραγματικών αναγκών τους σε ό,τι αφορά τη σίτιση του αυξανόμενου αριθμού των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών. Καλείται η Πολιτεία να παράσχει πρόσθετη χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Πανεπιστημίου.”

Τέλος, για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις Σχολές και τα τμήματα Τέχνης σε ψήφισμα της η σύνοδος πρυτάνεων επισημαίνει :”Αποδέχεται την εισήγηση των Σχολών και Τμημάτων Τέχνης.Διεκδικεί από το Υπουργείο Παιδείας Ρύθμιση στο νέο νόμο για την Παιδεία, βασισμένη στο πνεύμα του Π.Δ. 123 και ΠΔ 187/1996, με βάση το οποίο λειτούργησαν μέχρι τώρα οι σχολές Τέχνης.

Μέχρι τη νομοθετική ρύθμιση, διεκδικεί από το Υπουργείο την ενεργοποίηση μεταβατικών διατάξεων που θα επεκτείνουν την ισχύ του ΠΔ 123και ΠΔ 187/1996.

Επίσης, επιθυμεί τη συνέχιση των διαδικασιών εκλογής μελών ΔΕΠ για όσες αιτήσεις εκλογής υποβλήθηκαν μέχρι την 31 Αυγούστου του 2010 (ημερομηνία λήξης του Π.Δ. 123) προκειμένου να προχωρήσει ομαλά η στελέχωση με νέα μέλη ΔΕΠ και οι εξελίξεις των υπηρετούντων.”

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Σύνοδος για την “προσπάθεια απαξίωσης του πανεπιστημίου . Σε σχετικό ψήφισμα η Σύνοδος,” εκφράζει την ανησυχία της για την εντεινόμενη προσπάθεια απαξίωσης και κατασυκοφάντησης των Πανεπιστημίων και των Πρυτανικών Αρχών, όταν μάλιστα οι ενέργειές τους στοχεύουν την εξοικονόμηση πόρων και την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος”.