Σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις καλεί η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ τους συλλόγους-μέλη της, “εξαιτίας της συσσώρευσης σημαντικών οικονομικών προβλημάτων για τον κλάδο, που το υπουργείο Παιδείας και το Οικονομικών αρνούνται να τα αντιμετωπίσουν. Το πλαίσιο και τα αιτήματα της κινητοποίησης, αφορούν την ανάγκη διαμόρφωσης νέου ειδικού μισθολογίου για τους πανεπιστημιακούς, με ενσωμάτωση στον βασικό μισθό των επιδομάτων. Την μη εφαρμογή στα Πανεπιστήμια του κανόνα 5:1 για την πραγματοποίηση προσλήψεων “ κλπ.

Επίσης η Ομοσπονδία Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ καλεί τον κλάδο σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, με τα ίδια αιτήματα των συναδέλφων τους στα Πανεπιστήμια.