Παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Χρ. Γεραρής.

Υπέβαλε την παραίτησή του στις 8 Φεβρουαρίου 2011 στον πρόεδρο της διάσκεψης των προέδρων της Βουλής και στον πρόεδρο της Βουλής και ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, Μιλτιάδη Παπαϊωάννου.

Έπειτα από τριετή θητεία, ο κ. Γεραρής παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους που δεν του επιτρέπουν να ασκεί με πλήρη απασχόληση τα καθήκοντά του. Η θητεία στην Αρχή είναι τετραετής με δυνατότητας ανανέωσης. Ωστόσο, ο παραιτηθείς πρόεδρος δήλωσε ότι παραμένει διαθέσιμος για να συμμετάσχει στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή που θα συσταθεί για την αλλαγή του νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή (Θεσμών και Διαφάνειας) για τη βελτίωση του νόμου για τις ανεξάρτητες αρχές.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ο κ. Γεραρής μπορεί να παραμείνει στη θέση του προέδρου της Αρχής έως τις 8 Απριλίου 2011, προκειμένου να βρεθεί ο αντικαταστάτης του.