Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης κατά την τελευταία συνεδρίασή του δωρεά για νηπιαγωγείο της πόλης. Πρόκειται για δωρεά ύψους 100.000 ευρώ προκειμένου να γίνουν εργασίες στο 3ο νηπιαγωγείο της Αλεξανδρούπολης, το οποίο βρίσκεται επί της οδού14ης Μαΐου (άνοδος).

Η δωρεά του κ. Μανέα έγινε αποδεκτή και τα χρήματα θα αξιοποιηθούν έτσι ώστε το νηπιαγωγείο να είναι έτοιμο μία ημέρα πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά για τους μαθητές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος δε θα επιβαρυνθεί οικονομικά καθόλου από τις εργασίες που θα υλοποιηθούν, αλλά το συνολικό κόστος τους θα καλυφθεί από το ποσό της δωρεάς.