Εντός του επόμενου μήνα εκτιμάται από το Δήμο Θεσσαλονίκης ότι θα ξεκινήσει η υλοποίηση της συνεργασίας του με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις «'Αρσις» και «Πράξις», στο πλαίσιο δράσεων του υπουργείου Εργασίας για την καταπολέμηση της φτώχειας και την υποστήριξη ανθρώπων, που έχουν επιβαρυνθεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η παροχή συσσιτίου, η λειτουργία υπνωτηρίου και η ημερήσια φροντίδα αστέγων, η λειτουργία γραφείου διαμεσολάβησης, η καθιέρωση τράπεζας χρόνου κ.α. Σημειώνεται, ότι για τις περισσότερες από τις παραπάνω υπηρεσίες ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει αντίστοιχες δομές, ενώ η συνεργασία του με την «'Αρσις» και την «Πράξις» θα είναι διετής. Παράλληλα, λειτουργεί ήδη συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ και το Παπάφειο Ίδρυμα για τη φιλοξενία αστέγων τη νύχτα στο χώρο του Ιδρύματος.

Ωστόσο, ειδικά για την ημερήσια φροντίδα αστέγων, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα την ενσωμάτωση της συγκεκριμένης δράσης στις κοινωνικές δομές του και μετά το πέρας των δύο χρόνων της παραπάνω συνεργασίας. Όπως διευκρινίζει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ η αρμόδια αντιδήμαρχος Καλυψώ Γούλα, θα δίνεται στους αστέγους η δυνατότητα πλυσίματος και μπάνιου, ενώ θα προσφέρονται είδη ρουχισμού, ψυχοκοινωνική στήριξη και ενδεχόμενη παραπομπή σε νοσοκομεία για υγειονομική περίθαλψη.