Νέο πρόγραμμα που αφορά περίπου 50.000 ανέργους που προέρχονται από οικογένειες όπου κανείς δεν εργάζεται αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τους δήμους και ο μηνιαίος μισθός δεν θα ξεπερνά τα 500 ευρώ. 

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπογραφούν οι σχετικές αποφάσεις για την απορρόφηση 50.000 ατόμων από τους δήμους, μέσω ΟΑΕΔ.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με την αρχική πρόταση του ΟΑΕΔ, τα προγράμματα αυτά αναμένεται να περιλαμβάνουν: 

-έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών – αθλητικών υποδομών,
-έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας (π.χ. καθαρισμός παραλιών), καθαριότητα παράλιων περιοχών, καθαρισμοί και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε ρέματα
-ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
-αποκατάσταση και βελτίωση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος (π.χ. φυτεύσεις σε γειτονίες),
-αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων,
-διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων και δασών,
-προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων, ΑμεΑ κλπ.
-κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού
-εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές
-οδική ασφάλεια μαθητών,
-σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών,
-αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλλους.

Σύμφωνα με το real.gr, οι άνεργοι θα μοριοδοτούνται ανάλογα με το χρόνο ανεργίας τους. Για 12 μήνες με ένα μόριο, για άτομα που έχουν παραμείνει άνεργοι ως 24 μήνες 1,5 μόριο, 2 μόρια για ανέργους από 24 ως 36 μήνες. Στη μοριοδότηση θα λαμβάνεται υπόψη και ο αριθμός των παιδιών.