Την οργάνωση των σχέσεων και της συνεργασίας της Περιφέρειας με τους Απόδημους Κρήτες και κατ' επέκταση με τους Φίλους της Κρήτης προωθεί η Περιφέρεια Κρήτης, με στόχο τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου, που θα προσφέρει υποστήριξη στην Ελλάδα και τη Μεγαλόνησο σε μια κρίσιμη περίοδο. 
 
Πιο συγκεκριμένα ο αιρετός Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, εμπιστεύθηκε στον δημοσιογράφο Ηρακλή Γαλανάκη να συντάξει μια βάση δεδομένων ώστε να καταγραφούν όλοι όσοι αγαπούν το νησί αλλά και προέρχονται απ΄ αυτό και ζουν στο εξωτερικό.

«Απώτερος στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η δημιουργία ενός θεσμικού φορέα, στα πλαίσια της Περιφέρειας, που να διαθέτει όλα τα μέσα, σε ανθρώπινο και υλικό δυναμικό, που θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένος στην υλοποίηση των στόχων του. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή προσπάθεια σε επίπεδο Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, που ξεκινά με την πρωτοβουλία αυτή του κ. Αρναουτάκη, από την Κρήτη και που ελπίζομε ότι θα βρει μιμητές και την στήριξη και νομική κάλυψη της ελληνικής Πολιτείας. Η Περιφερειακή και επί μέρους αυτή προσπάθεια, όχι μόνο δεν αντιστρατεύεται οποιαδήποτε πανελλήνια προσπάθεια, αλλά αντιθέτως την στηρίζει, την ενισχύει, την εμπλουτίζει και της αυξάνει, τη δυναμική και την αποτελεσματικότητα.

Η προσπάθεια όμως αυτή για να επιτύχει, πρέπει να είναι μια συνολική προσπάθεια. Μια προσπάθεια όλων. Χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Με πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού και συμφέροντος. Με κοινή βούληση για κοινούς στόχους και δράσεις στην υπηρεσία της ενίσχυσης των υλικών και άϋλων δεσμών, των Κρητών όπου Γης με την Περιφέρεια Κρήτης. Που θα επικροτούν την πρωτοβουλία γιατί πιστεύουν στα πολλαπλά πλεονεκτήματα που θα έχει για όλες και για όλους και φυσικά για την Κρήτη και την Ελλάδα» σημειώνειo Ηρακλής Γαλανάκης.