Για δεύτερη συνεχή χρονιά οι 17 Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης εντάχθηκαν στην επιχορηγούμενη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Η ένταξη πραγματοποιήθηκε ύστερα από σχετική πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου η οποία ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.  ΑΕ). Με βάση τον πίνακα επιλέξιμων δομών, οι 17 Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί μπορούν να επιχορηγηθούν για 261 θέσεις βρεφών, από 8 μηνών έως 2, 5 ετών και για  616 θέσεις νηπίων, από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, με συνολικό ποσό επιχορήγησης 2.638.800 ευρώ.

«Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο άσκησης της κοινωνικής του πολιτικής και με γνώμονα την ουσιαστική στήριξη των οικογενειών που πλήττονται από την οικονομική κρίση, διεκδίκησε με επιτυχία και φέτος τη συμμετοχή των βρεφονηπιακών σταθμών σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών» σημείωσε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Καλυψώ Γούλα. Επιπλέον πρόσθεσε ότι προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι δημότες μας στην παροχή των πληροφοριών για την κατάθεση αιτήσεων θα παραμείνει στους σταθμούς διοικητικό προσωπικό  μέχρι τις 2 Αυγούστου.