Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις σε τέσσερα προεδρικά διατάγματα για την αναδιάρθρωση ΑΕΙ και ΤΕΙ, περιλαμβάνει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε στο Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αναλυτικότερα, οι τροποποιήσεις και αλλαγές που επέρχονται είναι στα Π.Δ.:

 1) Ίδρυσης Σχολών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Π.Δ. 75/2013),

2) Κατάργησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 89/2013),

3) Κατάργησης, συγχώνευσης τμημάτων και μετονομασίας Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Π.Δ. 96/2013) και

4) Κατάργησης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (Π.Δ. 99/2013)

Υπενθυμίζεται ότι πριν από τρεις μέρες το Υπουργείο Παιδείας είχε επιφέρει αλλαγές και σε άλλα δέκα προεδρικά διατάγματα.