Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, κ. Απόστολος Κακλαμάνης, δήλωσε ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει δεχθεί πάνω από 1.150 αντισεισμικές μελέτες κτηρίων από άτομα που δεν κατέχουν ανάλογο πτυχίο.

Η εναντίωση του κ. Απόστολου Κακλαμάνη στο ΤΕΕ έχει διαχρονικό χαρακτήρα, εκφράζεται ανελλιπώς από την εποχή κατά την οποία διετέλεσε υπουργός Παιδείας και είναι ευρύτατα γνωστό ότι εκπορεύεται από προσωπικά κίνητρα, τα οποία ουδόλως έχουν σχέση με τη γνώση, τους νόμους και τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλούς στέγασης των Πολιτών.

Είναι, επίσης, γνωστό ότι ως υπουργός Παιδείας επιδίωξε, μάταια, την ισοπέδωση της Παιδείας, προσπαθώντας να εξισώσει τους τεχνολόγους με τους διπλωματούχους των Πολυτεχνικών Σχολών. Ακόμη και σήμερα αρνείται να δεχτεί ότι υπάρχει ουσιώδης διαφορά στο περιεχόμενο των σπουδών μεταξύ ΑΕΙ και ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ.

Εμφορούμενος από αυτήν την αντίληψη, κατά τη συζήτηση στη Βουλή του σχεδίου νόμου για το άνοιγμα των επονομαζόμενων κλειστών επαγγελμάτων, αντέδρασε στην διάταξη η οποία προβλέπει ότι και τα Μέλη της ΕΕΤΕΜ πρέπει να εντάσσονται στο σύστημα ελέγχου και υπολογισμού αμοιβών του ΤΕΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η παρέμβαση του κ. Κακλαμάνη έγινε παρουσία γνωστών υποστηρικτών του στα θεωρεία της Βουλής, μέλη της ΕΕΤΕΜ, αλλά και σε χρόνο κατά τον οποίο δεν μπορούσε να γίνει τίποτα, δηλαδή, παρέμβαση για τα ...θεωρεία και τους διαχρονικούς υποστηρικτές.

Προφανώς δεν «ενημερώθηκε» ή αδιαφόρησε ο κ. Κακλαμάνης, όταν ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, κατέθεσε στην Επιτροπή στοιχεία για 1.150 αντισεισμικές μελέτες, οι οποίες έχουν κατατεθεί σε διάφορα Πολεοδομικά Γραφεία της χώρας και έχουν υποβληθεί στο σύστημα του ΤΕΕ μόνο από τεχνολόγους και αποφοίτους ΚΑΤΕΕ. Δηλαδή, από άτομα τα οποία δεν έχουν τη γνώση και την αρμοδιότητα για την εκπόνηση τέτοιων μελετών !

Τα συγκεκριμένα, και αδιαμφισβήτητα στοιχεία, πρόεκυψαν από το σύστημα ελέγχου των αμοιβών των μηχανικών, το οποίο τα τελευταία χρόνια με πρωτοβουλία και ευθύνη του ΤΕΕ, μεταξύ άλλων, εγγυάται σε σημαντικό βαθμό και την ποιότητα και την ασφάλεια των ιδιωτικών κατασκευών στη χώρα μας.

Πρόκειται για το ίδιο σύστημα, τη λειτουργία του οποίου πρόσφατα αμφισβήτησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, έπειτα από καταγγελία μελών της ΕΕΤΕΜ, αμφισβήτηση την οποία εκμεταλλεύτηκε και ο κ. Κακλαμάνης, για να εκφράσει τη διαχρονική εναντίωση του στο ΤΕΕ.

Το δυστύχημα στην περίπτωση είναι, ότι από τα θεωρεία της Βουλής παρακολουθούσαν τη συζήτηση μαθητές, οι οποίοι ασφαλώς θα διδάχθηκαν τη βασική αρχή της «ήσσονος προσπάθειας» και του παλαιοκομματισμού.