Η χαρτογράφηση των δημοσίων υπαλλήλων ολοκληρώθηκε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης το οποίο δημιούργησε και μια ιστοσελίδα  (http://apografi. yap.gov.gr) όπου κάθε μήνα καταγράφονται αναλυτικά όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, μόνιμοι και συμβασιουχοι, αλλά και όσοι τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα κινητικότητας. 
 
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του υπουργείου ο συνολικός αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων είναι 618.709 (με βάση τα στοιχεία του Ιουνίου χωρίς να έχουν υπολογιστεί οι αποχωρήσεις του Ιουλίου). Από αυτούς οι περισσότεροι (194.292) υπηρετούν στο υπουργείο Παιδείας. 
 
Στην πλειοψηφία τους οι δημόσιοι υπάλληλοι απασχολούνται σε υπουργεία και δημόσιους φορείς ενώ στους ΟΤΑ εργάζονται 92.596 υπάλληλοι. 
 
Το περίπου 40%  είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ενώ το 35,2% είναι απόφοιτοι γυμνασίου - λυκείου
 
Οι υπάλληλοι υπουργείων και δημόσιων φορέων ξεχωρίζουν για την εκπαίδευσή τους (οι 276.510 από τους 513.041 έχουν πανεπιστημιακές ή τεχνολογικές σπουδές) ενώ οι δύο στους τρεις εργαζόμενους στους ΟΤΑ είναι απόφοιτοι Γυμνασίου ή Λυκείου.
 
Οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι είναι μεταξύ 40-49 ετών ενώ οι άνδρες είναι περισσότεροι από τις γυναίκες (328.185 έναντι 285.868) οι περισσότεροι ξέρουν αγγλικά (146.169) πολύ λιγότεροι γαλλικά (30.781) και 19.142 μιλούν γερμανικά.
 
 Η συντριπτική πλειονότητα (οι 613.400 στους 614.053) δήλωσαν ότι γνωρίζουν να χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Από τον Δεκέμβριο του 2012 ο αριθμός των τακτικών δημοσίων υπαλλήλων μειώθηκε κατά 10.281 ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο οι συμβασιούχοι ήταν 53.515 και τον Ιούνιο 45.988 (μειώθηκαν κατά 7.527).