Στο 20% του ΑΕΠ ανέρχεται στη χώρα μας η αδήλωτη εργασία σύμφωνα με τον ειδικό γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, Μιχάλη Χάλαρη.

Σύμφωνα με τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από τα μικτά κλιμάκια ΣΕΠΕ – ΕΥΠΕΑ το 2010 σε 27.538 επιχειρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο 3% των συνολικών επιχειρήσεων, ο αριθμός των εργαζομένων είναι 77.666 και ο αριθμός των ανασφάλιστων εργαζομένων είναι 19.435.

Από τους 19.435 οι 6.687 είναι αλλοδαποί και αντιπροσωπεύουν το 31,54% σε σχέση με τον αριθμό των αλλοδαπών εργαζομένων που αντιστοιχεί στις 21.119 για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι.

Μάλιστα, ο κ. Χάλαρης σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί και το φαινόμενο του εργασιακού trafficking.