Μετά από απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση πρόκειται να δοθούν συνολικά 10 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης για την κάλυψη των επιτακτικών λειτουργικών αναγκών τους.

Ο κ. Ραγκούσης λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 259 του νόμου για τον “Καλλικράτη”, τις διατάξεις του κώδικά Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού που αφορούν στα έσοδα των Δήμων από τους κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους καθώς και τα έγγραφα των τριών Δήμων για

χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών τους αποφάσισε τη χορήγηση του ποσού της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ στο Δήμο Αθηναίων, τη διάθεση 3 εκατομμυρίων προς το δήμο Πειραιά και τη χορήγηση επίσης τριών εκατομμυρίων προς το δήμο Θεσσαλονίκης με χρηματική εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.