Υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας. 

Σύμφωνα με τον χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία πολιτικής Προστασίας ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός (κατηγορία κινδύνου 3) σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων στην Κρήτη, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Αιγαίου, την Αττική, την Εύβοια κ. ά.