Την Πέμπτη 1η Αυγούστου θα καταβληθούν σε 745.268 συνταξιούχους οι συντάξεις του ΟΓΑ, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών των ΕΛ.ΤΑ που έχουν επιλέξει.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων του Αυγούστου ανέρχεται σε 335.774.246 ευρώ.