Ανακοίνωση σεχτικά με τη χρωστική ουσία Ε120 εξέδωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ). 

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

«O Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος-ΣΕΒΕΚ, ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό, σχετικά με τις πρόσφατες ανακοινώσεις του ΕΦΕΤ για την χρήση της χρωστικής Ε 120 σε ορισμένα είδη αλλαντικών, ότι η χρήση της εν λόγω χρωστικής επιτρέπεται σε μεγάλη γκάμα τροφίμων και ουδέποτε χαρακτηρίσθηκε ως επικίνδυνη ή επιβλαβής

Η συγκεκριμένη χρωστική χρησιμοποιείται εκτός από τη βιομηχανία των προϊόντων επεξεργασίας κρέατος και σε πολλά άλλα προϊόντα διατροφής

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ αφορά σε μη ορθή επισήμανση των συγκεκριμένων προϊόντων, λόγω  πρόσφατης (Ιούνιος 2013) αλλαγής της νομοθεσίας για τα πρόσθετα τροφίμων.

Ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός ΕΚ/1129/2011 εξακολουθεί να επιτρέπει τη χρήση της χρωστικής Ε 120 σε μια σειρά προϊόντων, όπως τα αλλαντικά από σύγκοπτο κρέας, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν τίθεται θέμα ασφάλειας για τον καταναλωτή».