Στα 921,19 ευρώ ανέρχεται σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις

Ολοκληρώθηκε από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης η ενοποίηση 13 ηλεκτρονικών αρχείων πληρωμών συντάξεων του ΤΕΑΔΥ σε ένα αρχείο.  

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο της παρουσίασης της τρίτης έκθεσης του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», ο υπουργός Γ. Βρούτσης ανέφερε ενδεικτικά τα εξής: 

• Ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.707.727.

• Ο αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε 4.454.943.

• Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις το μήνα Αύγουστο ανέρχεται σε 2.303.466.298,98 €.

• Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις ανέρχεται στα 921,19 €.