Μέχρι το τέλος του χρόνου αναζητούνται ακόμη 12.500 δημόσιοι υπάλληλοι που θα μπουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας όπως είναι η μνημονιακή υποχρέωση της χώρας προς τους δανειστές. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδα τα ΝΕΑ η σημαντικότερη δεξαμενή για το νέο κύμα διαθεσιμότητας θα είναι οι Δήμοι με τους περίπου 90.000 εργαζόμενους. Όπως αναφέρεται μάλιστα στο δημοσίευμα, στην επιχείρηση αξιολόγησης των υπηρεσιών τους προχωρούν ήδη οι Δήμοι, σύμφωνα και με τη σχετική επιστολή του προέδρου της ΚΕΔΕ. Ο Κ. Ασκούνης ζητά να προχωρήσει η διαδικασία μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Ο πρώτος στόχος της διαδικασίας είναι η καταγραφή σχετικά με την ύπαρξη υπερστελεχωμένων ή υποστελεχωμένων μονάδων, ενώ στη συνέχεια θα γίνει αποτύπωση του αριθμού του προσωπικού κατά επίπεδο εκπαίδευσης και ειδικότητα. 

Στον οδηγό αξιολόγησης των δήμων γίνεται αναφορά σε «συγχωνεύσεις αρμοδιοτήτων και οργανικών μονάδων» αλλά και στην «αύξηση του εύρους εποπτείας των προϊσταμένων και επομένως τη μείωση του αριθμού των τμημάτων και των διευθύνσεων». 

Μετά τη διαδικασία αυτή θα προκύψει στη συνέχεια και το πλεονάζον προσωπικό, που θα τεθεί σε διαθεσιμότητα και είτε θα μετακινηθεί σε άλλες υπηρεσίες είτε, μετά την πάροδο οκταμήνου, θα απομακρυνθεί οριστικά από το Δημόσιο.

Όπως επισημαίνει η εφημερίδα το 74% των εργαζόμενων στους Δημους είναι χαμηλών προσόντων - πρόκειται για υπαλλήλους υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - οι οποίοι λαμβάνουν μικρότερη μοριοδότηση. Στο σύνολο του προσωπικού των δήμων μόλις το 3,84% διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο, το 0,15% έχει διδακτορικό και το 0,07% είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, προσόντα δηλαδή για τα οποία δίνονται πολλά μόρια.

Την ίδια ώρα η επίσπευση εκδίκασης των υποθέσεων συμβασιούχων, οι οποίοι παραμένουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και στους ΟΤΑ, με προσωρινές διαταγές και ασφαλιστικά μέτρα μπορεί να αποτελέσει εν μέρει τη «λύση» για το νέο κύμα διαθεσιμότητας.

Με τις νέες διατάξεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Χαράλαμπου Αθανασίου, τα δικαστήρια της χώρας έχουν μεριμνήσει, ώστε έως το αργότερο τις αρχές του Νοεμβρίου να έχουν συζητηθεί όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων συμβασιούχων και έτσι οι υποθέσεις που θα συζητούνταν το 2014 και το 2015 προσδιορίζονται πλέον για το 2013 με αποτέλεσμα έως το τέλος του έτους να έχει ξεκαθαριστεί το ποιοι θα παραμείνουν και ποιοι θα εγκαταλείψουν τις εργασίες τους.

Σχετικά πάντως με τους 2000 εκπαιδευτικούς που τίθενται σε διαθεσιμότητα ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Συμεών Κεδίκογλου είπε πως οι 1330  θα απορροφηθούν από το υπουργείο Υγείας τονίζοντας ότι «δεν θα απολυθεί σχεδόν κανένας από τους 2.000 εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα».