Καθηγητής Φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος δηλώνει ότι η φιλοσοφία καλείται και πάλι να δώσει απαντήσεις σε μια σειρά από ζητήματα που ξεκινούν από την οικονομική κρίση και φτάνουν έως την βιοηθική.

«Η συμβολή της μελέτης της φιλοσοφίας είναι τεράστια στην κατανόηση του εαυτού μας», επισημαίνει και υποδεικνύει, μιλώντας στο ΑΠΕ, τον Σωκράτη ως τον καταλληλότερο φιλόσοφο για την εισαγωγή των αμύητων στον μαγικό κόσμο της.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η οικονομική κρίση είναι σύμπτωμα μιας βαθύτερης πολιτικής και ηθικής κρίσης. Οι αρχαίοι φιλόσοφοι είχαν συζητήσει πολύ αυτά τα θέματα και ιδίως ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης. Σήμερα η φιλοσοφία δεν έχει εστιάσει ακόμη σε αυτά τα θέματα. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος διακυβέρνησης μιας κοινωνίας; Πώς πρέπει να γίνει η κατανομή των αγαθών μιας κοινωνίας και πού πρέπει να αποβλέπει; Στο γενικό συμφέρον ή στο συμφέρον μιας τάξης της κοινωνίας; Οι ίδιοι πίστευαν ότι μόνο μια αριστοκρατία, δηλαδή μια ελίτ ενάρετων, θα μπορούσε να διασφαλίσει το κοινό συμφέρον. Σήμερα πρέπει να ανοίξουμε και πάλι φιλοσοφικά αυτή τη συζήτηση, όχι απαραίτητα για να καταλήξουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Θα μας βοηθήσει, όμως, να καταλάβουμε γιατί δημιουργήθηκε αυτή η οικονομική κρίση. Αν επαναπροσδιορίσουμε για παράδειγμα την έννοια του δημόσιου αγαθού, θα μπορέσουμε να θέσουμε όρια στη λειτουργία των αγορών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, σκοπός των οποίων είναι η κερδοσκοπία».

«Η διεξαγωγή του Παγκόσμιου Συνέδριου Φιλοσοφίας στην Αθήνα μπορεί να συγκριθεί ως γεγονός με την επιστροφή των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004», τόνισε ο κ. Αναγνωστόπουλος.