Τα 710 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να φτάσουν ως και το 2012 τα συνολικά έσοδα που θα εισρεύσουν στο “Πράσινο Ταμείο”, από την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων.

Τα αναλυτικά στοιχεία προκύπτουν τόσο από τις έως σήμερα αιτήσεις, αλλά και από τα έσοδα και τα παράβολα που υπολογίζεται να κατατεθούν έως το τέλος Ιουνίου, οπότε και δόθηκε η παράταση της δυνατότητας υποβολής νέων αιτήσεων, είτε από τα φυσικά πρόσωπα (ιδιοκτήτες), είτε μέσω των εξουσιοδοτημένων μηχανικών.

Μέχρι σήμερα, τα έσοδα από το πρόγραμμα είναι περίπου 160 εκατ. ευρώ. Οι χρηματοροές όπως τις εκτιμά το Υπουργείο αναλύονται ως εξής:
Έτος               Εκτίμηση                  Είσπραξη
2010          93 εκατ. Ευρώ         105,9 εκατ. ευρώ
2011          420 εκατ. ευρώ          57 εκατ. ευρώ έως 22/02/2011
2012          180 εκατ. ευρώ 
Σύνολο       709 εκατ. Ευρώ.


Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το ΥΠΕΚΑ, οι υψηλότερες εισπράξεις έχουν πραγματοποιηθεί στα πολεοδομικά γραφεία των: Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ευβοίας, Αχαΐας, Ηρακλείου Κρήτης, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων. Έως σήμερα έχουν κατατεθεί 553.701 αιτήσεις πολιτών σε όλη τη χώρα.