Λόγω εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των ιστών φωτισμού της κεντρικής νησίδας και των ερεισμάτων, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 9,100 και 24,700 και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμων Μεταμορφώσεως, Κηφισιάς και Διονύσου, κατά τις ώρες 07.00΄έως 16.00΄ως ακολούθως:

Α)    Στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της από τη χ/θ 9,100 έως τη χ/θ 11,500 και στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της από τη χ/θ 22,000 έως τη χ/θ 24,700, στις 12-8-2013.

Β)    Στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της από τη χ/θ 10,000 έως τη χ/θ 13,000 και στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της από τη χ/θ 20,500 έως τη χ/θ 23,500, στις 13-8-2013.

Γ)    Στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της από τη χ/θ 11,000 έως τη χ/θ 14,500 και στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της από τη χ/θ 19,000 έως τη χ/θ 22,500, στις 19-8-2013.

Δ)    Στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της από τη χ/θ 12,500 έως τη χ/θ 16,000 και στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της από τη χ/θ 9,100 έως τη χ/θ 11,500, στις 20-8-2013.

Ε)    Στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της από τη χ/θ 14,000 έως τη χ/θ 17,500 και στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της από τη χ/θ 10,000 έως τη χ/θ 13,000, στις 21-8-2013.

ΣΤ)Στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της από τη χ/θ 16,000 έως τη χ/θ 19,500 και στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της από τη χ/θ 11,500 έως τη χ/θ 14,500, στις 22-8-2013.

Ζ)    Στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της από τη χ/θ 17,500 έως τη χ/θ 21,000 και στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της από τη χ/θ 12,500 έως τη χ/θ 16,000, στις 23-8-2013.

Η)    Στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της από τη χ/θ 19,000 έως τη χ/θ 22,500 και στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της από τη χ/θ 14,000 έως τη χ/θ 17,500, στις 26-8-2013.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των έργων και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.