Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει στη νέα εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 9,100 και 24,700 και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στους δήμους Μεταμόρφωσης, Κηφισιάς και Διονύσου, από σήμερα μέχρι και τις 26 Αυγούστου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γίνουν εξαιτίας εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των ιστών φωτισμού της κεντρικής νησίδας και των ερεισμάτων και θα γίνονται από τις 7.00-16.00 ως εξής:

Α) Στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της από τη χ/θ 9,100 έως τη χ/θ 11,500 και στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της από τη χ/θ 22,000 έως τη χ/θ 24,700, στις 12-8-2013.

Β) Στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της από τη χ/θ 10,000 έως τη χ/θ 13,000 και στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της από τη χ/θ 20,500 έως τη χ/θ 23,500, στις 13-8-2013.

Γ) Στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της από τη χ/θ 11,000 έως τη χ/θ 14,500 και στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της από τη χ/θ 19,000 έως τη χ/θ 22,500, στις 19-8-2013.

Δ) Στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της από τη χ/θ 12,500 έως τη χ/θ 16,000 και στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της από τη χ/θ 9,100 έως τη χ/θ 11,500, στις 20-8-2013.

Ε) Στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της από τη χ/θ 14,000 έως τη χ/θ 17,500 και στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της από τη χ/θ 10,000 έως τη χ/θ 13,000, στις 21-8-2013.

ΣΤ)Στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της από τη χ/θ 16,000 έως τη χ/θ 19,500 και στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της από τη χ/θ 11,500 έως τη χ/θ 14,500, στις 22-8-2013.

Ζ) Στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της από τη χ/θ 17,500 έως τη χ/θ 21,000 και στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της από τη χ/θ 12,500 έως τη χ/θ 16,000, στις 23-8-2013.

Η) Στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της από τη χ/θ 19,000 έως τη χ/θ 22,500 και στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της από τη χ/θ 14,000 έως τη χ/θ 17,500, στις 26-8-2013.