Τέσσερις στις δέκα εμπορικές επιχειρήσεις (42%) είναι «πολύ ή αρκετά πιθανό» να κλείσουν στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Μαρτίου- Ιουνίου σε δείγμα 2.375 εμπόρων από όλη τη χώρα.

Αντίθετα, το 58% των εμπορικών επιχειρήσεων δήλωσαν ότι το «λουκέτο» είναι «καθόλου» ή «όχι και τόσο» πιθανό.

Σύμφωνα με την έρευνα, στη διάρκεια της κρίσης, δηλαδή στο διάστημα 2009- 2013, οι εμπορικές επιχειρήσεις έχασαν περίπου τον μισό τους τζίρο. Συγκεκριμένα, ο μέσος κύκλος εργασιών, από 425.000 ευρώ το 2009, προβλέπεται να πέσει στις 232.000 ευρώ στο τέλος του έτους (απώλεια 45,2%) ενώ στη διετία 2012- 2013 η μείωση του τζίρου είναι 27%.

Μεγαλύτερες είναι οι απώλειες στα καθαρά κέρδη των εμπορικών επιχειρήσεων, τα οποία, από 49.000 ευρώ το 2009, προβλέπεται να περιοριστούν σε 7.000 ευρώ φέτος (μείωση 86%, με τις απώλειες της τελευταίας διετίας να εκτιμώνται σε 45%).

Στην ίδια έρευνα αποτυπώνεται ότι το 22% των επιχειρήσεων δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα, στο 81% δεν γίνονται υπερωρίες ενώ το 74% προβλέπει ότι ο αριθμός των απασχολουμένων θα μείνει σταθερός, το 15% ότι θα μειωθεί και το 19% σκοπεύει να τους αυξήσει. Τέσσερις στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η ύφεση στην αγορά θα βαθύνει, αντίθετα το 27% θεωρεί ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί και το 29% ότι θα μείνει στάσιμη.