Υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

Υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων νησιά του Αιγαίου, η Κρήτη, μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, η Εύβοια, η Αττική και τμήμα της δυτικής Ελλάδας.