Τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων θα βγουν σε κινητικότητα οι υπάλληλοι του υπουργείου Υγείας ανακοίνωσαν τα αρμόδια υπουργεία τη Δευτέρα. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στην προϋπηρεσία του υπαλλήλου με ανώτατο όριο τα 43 μόρια. 

Η απόφαση αφορά τους υπαλλήλους πλην ιατρών του ΕΣΥ, μόνιμων ιατρών και ιατρών πλήρους αποκλειστικής απασχόλησης.

Σύμφωνα με τη υπουργική απόφαση, τα χρόνια που έχει συμπληρώσει ο υπάλληλος σε κλινική, μονάδα κλπ, εφόσον η δομή διατηρείται, μοριοδοτούνται ανάλογα με την παλαιότητα.

Διαβάστε ΕΔΩ την Κοινή Υπουργική Απόφαση

Αναλυτικά:

τα 2 πρώτα χρόνια: +2 μόρια
τα επόμενα 3 χρόνια: +6 μόρια
τα επόμενα 5 χρόνια: +15 μόρια
μετά τη δεκαετία: +4 μόρια ανά έτος

Επιπλέον 7 μόρια δίνουν τα χρόνια υπηρεσίας στην παρούσα απασχόληση. Εφόσον, δηλαδή, η δομή διατηρείται παίρνει +3 μόρια για τα πρώτα δύο χρόνια υπηρεσίας και +7 μόρια προϋπηρεσία άνω των δύο ετών.

Με αυτό τον τρόπο το μέγιστο όριο μοριοδότησης μπορεί να φτάσει τα 50 μόρια.