Έκτακτη Σύγκλητο με αποκλειστικό θέμα την «επαπειλούμενη διαθεσιμότητα του διοικητικού προσωπικού και τις επιπτώσεις που αυτή θα έχει στην ακαδημαϊκή λειτουργία του ΑΠΘ» συγκάλεσε ο πρύτανης του ιδρύματος με το άνοιγμα του πανεπιστημίου την Τρίτη 20 Αυγούστου.

Στη συνεδρίαση καλούνται να τοποθετηθούν όλοι οι εκπρόσωποι Τμημάτων, Συλλόγων και Φορέων του ΑΠΘ που μπορεί να μη συμμετέχουν στο ανώτατο συλλογικό όργανο του ΑΠΘ, επηρεάζονται όμως άμεσα από το ενδεχόμενο της διαθεσιμότητας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου «είναι ενδεικτική για την αγωνία και το φόβο που επικρατεί αυτή την περίοδο στην πανεπιστημιακή κοινότητα, ως αποτέλεσμα της κυβερνητικής επιλογής να τεθεί σε διαθεσιμότητα μεγάλο μέρος των διοικητικών υπαλλήλων των πανεπιστημίων. Μιας επιλογής, που μετά τις πρόσφατες απώλειες προσωπικού λόγω εφεδρείας, διαθεσιμότητας και συνταξιοδοτήσεων, αναμένεται να υποβαθμίσει σοβαρά την ακαδημαϊκή λειτουργία των ΑΕΙ και να δημιουργήσει δυσμενείς προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά».

Σημειώνεται ακόμη πως «τα πανεπιστήμια, με ελάχιστο πλέον κρατικό προϋπολογισμό και με μεγάλα κενά και ελλείψεις στο προσωπικό τους, καλούνται να ανταποκριθούν στις ίδιες, αν όχι και σε μεγαλύτερες ανάγκες με το παρελθόν, λόγω αύξησης των εισακτέων».