Η ανάγκη αναδιοργάνωσης των δομών των δήμων, ως αποτέλεσμα του "Καλλικράτη", οδήγησε στην κατάργηση των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων και σήμερα οι περισσότεροι δήμοι της χώρας διαθέτουν Τεχνική Υπηρεσία για την επίβλεψη δημοσίων έργων.

Σε έγγραφο του υφυπουργού Εσωτερικών, Γιώργου Ντόλιου, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από ερώτηση του βουλευτή του ΛΑΟΣ, Παύλου Μάρκακη, επισημαίνεται ότι για τους μικρούς δήμους που εξακολουθούν σήμερα να μη διαθέτουν τεχνική υπηρεσία, προβλέφθηκε η διοικητική τους υποστήριξη, για το μεταβατικό στάδιο -και μέχρι τη στελέχωση των τεχνικών τους υπηρεσιών- από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των δήμων της έδρας του νομού ή των δήμων όπου λειτουργούσαν οι καταργούμενες ΤΥΔΚ.

Το Υπουργείο στο πλαίσιο της καλύτερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων, προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου με την οποία παρέχονται αναλυτικές κατευθύνσεις και οδηγίες προς τους δήμους που παρέχουν διοικητική υποστήριξη μέσω των τεχνικών υπηρεσιών τους.