Επιπλέον χρηματοδότηση των Κοινωνικών Δομών Παιδικής φροντίδας της Αυτοδιοίκησης από αδιάθετους πόρους του ΕΣΠΑ ώστε να καλυφθούν άμεσα και οι αιτήσεις των 31.153 επιπλέον παιδιών που αν και πληρούν τις προϋποθέσεις μένουν εκτός  του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» ζητεί ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κώστας Ασκούνης με επιστολή του στον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση.

Με με βάση τα φετινά στοιχεία, τα οποία παραθέτει στην επιστολή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, 91.153 παιδιά πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στις δομές τη νέα σχολική περίοδο. Ωστόσο η υπάρχουσα χρηματοδότηση των 150 εκατομμύριων ευρώ επαρκεί για την κάλυψη των 2/3 των αιτήσεων, ήτοι 60.000 θέσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Ασκούνη, για να γίνει δυνατή η ένταξη όλων των παιδιών στο πρόγραμμα ο διαθέσιμος προϋπολογισμός  του προγράμματος πρέπει να διαμορφωθεί στα 225 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να καλύψει όλες τις αιτήσεις.

Ο κ. Ασκούνης τονίζει στην επιστολή του προς τον κ. Βρούτση ότι «είναι επιτακτική ανάγκη για άμεση αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ που με βάση τις εισηγήσεις της ΚΕΔΕ μπορούν να προέλθουν είτε από αδιάθετους πόρους του ΕΤΠΑ με τη χρήση της ρήτρας ευελιξίας από τα ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και  «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», είτε με μεταφορά πόρων από τα ΕΠ «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» και «Διοικητική Μεταρρύθμιση», είτε με  μεταφορά αδιάθετων πόρων του ΕΚΤ από τους άξονες της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης του ΕΠΑΝΑΔ, ώστε άμεσα να καλυφθούν και οι αιτήσεις των 31.153 επιπλέον παιδιών που μένουν εκτός  προγράμματος  και  να στηριχθούν οι οικογένειές τους σε μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης».

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ καταλήγοντας υπογραμμίζει την ανάγκη να  έχει  βρεθεί λύση για το τεράστιο, όπως λέει, αυτό κοινωνικό πρόβλημα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία ανοίγουν οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ- ΜΕΑ.