Άμεσα κινούνται οι διαδικασίες για τον έλεγχο του πόθεν έσχες των διατελεσάντων Διοικητών και Υποδιοικητών, που υπηρέτησαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από το 2000 έως και σήμερα.

Μετά την επιστολή του Υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη, με την οποία ζητούσε τον κατά προτεραιότητα έλεγχο διοικητών και υποδιοικητών, ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας διαβίβασε σήμερα Τετάρτη την επιστολή στον κ. Παναγιώτη Νικολούδη, Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες.