Σε ένα χρόνο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν οι εργασίες και θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται το φυσικό αέριο στο Πανεπιστημιακό  Γενικό Νοσοκομείο Έβρου στην Αλεξανδρούπολη. 

Υπογράφηκε  η σχετική σύμβαση για την παροχή φυσικού αερίου μεταξύ του διοικητή του νοσοκομείου, Νίκου Ραπτόπουλου, και του ανάδοχου εργολάβου και αυτό που μένει είναι να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 500.000 ευρώ και αναμένεται να συμβάλει στην εξοικονόμηση χρημάτων που δαπανώνται για τη θέρμανση αλλά και για άλλες λειτουργίες του νοσοκομείου. Μάλιστα εκτιμάται ότι το ποσό που θα εξοικονομείται ετησίως θα ανέρχεται σε 700.000 ευρώ.