Τη χρηματοδότηση του Προγράμματος "Θησέας" και την κάλυψη των άμεσων αναγκών του, έχει ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως ενημερώνει τη Βουλή ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γιώργος Ντόλιος.

Με αφορμή ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ , Αθανασίου Δαβάκη, σχετικά με τη διακοπή εκταμίευσης του προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ", ο κ. Ντόλιος σπεύδει να υπενθυμίσει ότι ενώ έπρεπε να εισρεύσουν 3,5 δισ. στο λογαριασμό του συγκεκριμένου προγράμματος, μέσα στα πέντε χρόνια διάρκειας του, τελικά εισέρρευσαν μόλις 1,97 δισ. με αποτέλεσμα να υπάρξει έλλειμμα σχεδιασμού.

Επιπλέον, τα ποσά που έπρεπε να αποδίδονται από τις πηγές χρηματοδότησης βάσει του προϋπολογισμού, δεν αποδίδονταν όπως δεν αποδόθηκαν οι οφειλόμενοι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι στο πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες των δήμων για αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν στην αυτοδιοίκηση χωρίς την αντίστοιχη μεταφορά πόρων.

"Η υποχρηματοδότηση οδήγησε σε αδυναμία εκτέλεσης πληρωμών των έργων και συνακόλουθα σε αδυναμία έγκαιρης πληρωμής λογαριασμών του προγράμματος", αναφέρει ο κ. Ντόλιος και ειδικά για το νομό Λακωνίας, ενημερώνει τον κ. Δαβάκη ότι "αυτή τη στιγμή οι υποχρεώσεις του Προγράμματος ανέρχονται σε 10,9 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν 391 έργα".