Υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν και σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 

Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) μεταξύ άλλων στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, η Αττική, η Εύβοια, η δυτική Ελλάδα και η Θράκη