Με δελτίο τύπου η ΔΕΗ ενημερώνει για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης στη Σαντορίνη.
Όπως αναφέρει η εταιρεία:

«Σήμερα, στις 17:00, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση επιπρόσθετων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών –από αυτά που αφίχθησαν χθες - συνολικής ισχύος περίπου 5 MW, ανεβάζοντας, έτσι, τη συνολική διαθέσιμη ισχύ του σταθμού παραγωγής στα 27 MW», ανακοίνωσε η ΔΕΗ, σχετικά με την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης στη Θήρα.

Η ΔΕΗ στην ανακοίνωσή της επισημαίνει τα εξής: «Συνεχίζονται οι εργασίες για την ολοκλήρωση της σύνδεσης και των υπολοίπων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών από αυτά που αφίχθησαν χθες, υπολειπόμενης ισχύος 4 MW.

Επιπρόσθετα, κατέπλευσε από τη Ρόδο στο λιμάνι της Θήρας το εμπορικό πλοίο «Μελίνα 2» με ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, συνολικής ισχύος 5MW, τα οποία μεταφέρονται στο σταθμό παραγωγής όπου και θα εγκατασταθούν.

Με τη σύνδεση και αυτών των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, η συνολική διαθέσιμη ισχύς του σταθμού παραγωγής στη Θήρα θα ανέλθει σε 36MW, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του νησιού που εκτιμώνται κατά μέγιστο σε 31MW, κατά τη διάρκεια της αιχμής της ζήτησης.

Παράλληλα και για την ύπαρξη εφεδρειών, προγραμματίζεται άμεσα νέα μεταφορά ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, ισχύος 6MW, από τη Ρόδο.

Το προσωπικό της ΔΕΗ εργάζεται αδιάκοπα, προκειμένου το σύνολο των γεννητριών αυτών να έχουν ενταχθεί στο σύστημα το συντομότερο δυνατόν».