«Δεν λύνουμε όλα τα προβλήματα αλλά είναι ένα πρώτο βήμα» είπε στο newpost ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για το πρόγραμμα δωρεάν υπηρεσιών υγείας για ανασφάλιστους πολίτες που ξεκινά τον Σεπτέμβριο και σε πρώτη φάση θα αφορά 100.000 πολίτες. 

Όπως τόνισε ο κ. Γεωργιάδης «το εισιτήριο Υγείας αποτελεί μια επείγουσα πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας για να ανακουφίσει μια μερίδα συμπολιτών με μεγάλη δυσκολία». 

Η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει στις 2 Σεπτεμβρίου μέσω ΚΕΠ και της ηλεκτρινικής σελίδας www.healthvoucher.gr, για τους ανασφάλιστους και με χαμηλά εισοδήματα πολίτες προκειμένου να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες παρακολούθησης αλλά και πρόληψης. 

Αρχικά μέχρι τέλος του 2013 στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 100.000 πολίτες και επιπλέον 100.000 το 2014, ενώ επιδίωξη του υπουργείου Υγείας είναι να συμπεριληφθούν σε αυτό ακόμα περισσότερα άτομα από το 2014 και μετά. Το υπουργείο Υγείας καταβάλλει προσπάθειες ώστε αδιάθετα ποσά από το ΕΣΠΑ να «περάσουν στο πρόγραμμα «Εισιτήριο Υγείας» ώστε να ενταχθούν περισσότεροι πολίτες που το έχουν ανάγκη στο πρόγραμμα. 

Ποιοι ωφελούνται από το πρόγραμμα

Δυνητικοί ωφελούμενοι ή δικαιούχοι του Προγράμματος είναι πρώην ασφαλισμένοι των Ταμείων του ΕΟΠΥΥ, καθώς και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, που:

- έχουν απωλέσει, την ασφαλιστική τους ικανότητα και

- έχουν, σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις του οικονομικού έτους 2012 ή 2013 (χρήσεις 2011-2012 αντίστοιχα), ατομικό εισόδημα έως 12.000? (άγαμοι) ή - οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ (έγγαμοι) ή 12.000 ευρώ οι άγαμοι. 

Στο Πρόγραμμα δεν συμμετέχουν οι πρώην ασφαλισμένοι Ταμείων που δεν εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και Ταμείων που δεν διέθεσαν ηλεκτρονικά αρχεία για αξιοποίηση από Πρόγραμμα μέχρι σήμερα (π.χ. οι πρώην ασφαλισμένοι ΕΤΑΑ-Τομέας Νομικών, καθώς και οι ασφαλισμένοι σε ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΠΜΜΕ.)

Στις περιπτώσεις που η αίτηση σας δεν γίνει αποδεκτή, το σύστημα παράγει μήνυμα με τη σχετική αιτιολόγηση περί μη επιλεξιμότητας για υπαγωγή - εγγραφή στο Πρόγραμμα ως ακολούθως:

-Εξάντληση των διαθέσιμων πόρων από προγενέστερα αιτήματα που έγιναν αποδεκτά, ή

-Μη πλήρωση του κριτηρίου ασφαλιστικής ικανότητας, ή

-Μη πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου, ή

-Αδυναμία ταυτοποίησης των στοιχείων που υποβάλλετε.

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, πέραν της πρώτης, έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στην αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία (ασφαλιστικό φορέα, ΔΟΥ, ΚΕΠ για ενημέρωση στοιχείων ΑΜΚΑ-άμεσου & έμμεσου-συνδεδεμένου μέλους κτλ) προς ενημέρωση των στοιχείων σας. Σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον μετά την σχετική επικαιροποίηση των στοιχείων σας από τον αρμόδιο φορέα προκύψει ότι πληρείτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας για ένταξη στο Πρόγραμμα, θα μπορείτε να προχωρήσετε κανονικά στην αίτηση-εγγραφή σας. 

Οι παροχές του healthvoucher

Το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης παρέχει δικαίωμα ελεύθερης (δωρεάν) πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Διακρίνεται σε HealthVoucher γενικής κατηγορίας (ανά ηλικιακή κατηγορία και φύλο ωφελούμενου) και HealthVoucher προγεννητικού ελέγχου για τις εγκύους δικαιούχους του Προγράμματος, (εφόσον επιλεγεί κατά την εγγραφή το σχετικό πεδίο).

To Health Voucher γενικής κατηγορίας καλύπτει:

-Παροχή υπηρεσιών ιατρικής εξέτασης με επισκέψεις σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό ή μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας ή Νοσοκομεία).

-Δυνατότητα παραπομπής με αξιολόγηση από τον ιατρό για πραγματοποίηση συνόλου διαγνωστικών εξετάσεων, σύμφωνα με το φύλο και την ηλικιακή ομάδα στην οποία υπάγεται ο ωφελούμενος.

-Πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, από συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, Ιατρεία ΕΟΠΥΥ ή μονάδες υγείας του ΕΣΥ.

-Αξιολόγηση / διάγνωση/ αγωγή υγείας, οδηγίες ιατρού, και ό,τι περιλαμβάνεται ως παροχή υπηρεσίας προς τον ωφελούμενο σύμφωνα με την επιστήμη και την ιατρική ένδειξη κατά την επίσκεψη του σε ιατρό ΠΦΥ.

Το HealthVoucher Ελέγχου-Παρακολούθησης Κύησης καλύπτει:

-Παροχή υπηρεσιών ιατρικής εξέτασης με επισκέψεις σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό ή μονάδες υγείας του ΕΣΥ (ΚέντραΥγείας ή Νοσοκομεία).

-Δυνατότητα παραπομπής με αξιολόγηση από τον ιατρό για πραγματοποίηση βασικού πακέτου εξετάσεων ελέγχου κύησης, σύμφωνα με το τρίμηνο κύησης που διανύει η έγκυος, και καθ'όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

-Πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, από συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, Ιατρεία ΕΟΠΥΥ ή μονάδες υγείαςτου ΕΣΥ.

-Αξιολόγηση /διάγνωση, οδηγίες ιατρού, και ό,τι περιλαμβάνεται ως παροχή υπηρεσίας προς την ωφελούμενη σύμφωνα με την επιστήμη και την ιατρική ένδειξη κατά την επίσκεψη για έλεγχο-παρακολούθηση κύησης.

H διαδικασία της αίτησης είναι εξαιρετικά απλή περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες στην οποία οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν τα στοιχεία τους το ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ καθώς και τον αριθμό ειδοποιητηρίου του εκκαθαριστικού τους. 

Τ.Α