Η αβεβαιότητα που επικρατεί στο χώρο της εκπαίδευσης λόγω υποχρεωτικών μετατάξεων άλλα και της διαθεσιμότητας έχει συντελέσει στο να παρουσιαστεί και φέτος κύμα φυγής εκπαιδευτικών από τα σχολεία. 

Τη μερίδα του λέοντος την είχαν οι δάσκαλοι καθώς αποχώρησαν 1287 και ακολουθούν οι νηπιαγωγοί καθώς 408 αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τα δημόσια σχολεία. Μικρότερος ήταν ο αριθμό των συνταξιοδοτήσεων στις ειδικότητες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ωστόσο εκτός από την πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί που αποφάσισαν να βγουν στη σύνταξη. 

Συνολικά υπολογίζεται ότι οι συνταξιοδοτήσεις στη δευτεροβάθμια θα φθάσουν τις 3.500. Οι περισσότερες αποχωρήσεις εκπαιδευτικών αφορούν τις ειδικότητες των φιλολόγων, μαθηματικών και φυσικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2012 συνταξιοδοτήθηκαν συνολικά 4872 εκπαιδευτικοί, 3198 δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 1674 στην πρωτοβάθμια, και το Υπουργείο Παιδείας αναγκάστηκε να προχωρήσει σε διορισμό 7789 αναπληρωτών από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο μεγάλος αριθμός των συνταξιοδοτήσεων σε συνδυασμό με το μειωμένο αριθμό αναπληρωτών, μόλις 2000 στο κανονικό πρόγραμμα, αναδεικνύεται σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες και αναμένεται να δούμε πως θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα το Υπουργείο Παιδείας.