Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η κατασκευή νέας νοσηλευτικής μονάδας 19 κλινών στο γενικό νοσοκομείο της Σπάρτης, με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 2.785.200 ευρώ.

Η επέκταση θα γίνει σε συνέχεια του υφισταμένου κτιρίου του νοσοκομείου Σπάρτης και συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει, επέκταση νέου ισογείου κτιρίου κατά 700 τμ. στο οποίο θα δημιουργηθούν τρεις θάλαμοι ασθενών των τεσσάρων κλινών, 42 τμ έκαστος, δύο θάλαμοι ασθενών των δύο κλινών, 21 τμ έκαστος, τρεις μονόκλινοι θάλαμοι ασθενών 14 τμ έκαστος, τρία γραφεία ιατρών και ένα εξεταστήριο. Επίσης, θα δημιουργηθεί αίθουσα αναμονής 40 τμ, αίθουσα συσκέψεων 15 τμ, γραφείο προϊσταμένης 12 τμ, αίθουσα εργασίας νοσηλευτών 16 τμ, διάδρομοι και βοηθητικοί χώροι πρόσβασης και σύνδεσης με την υφιστάμενη κτιριακή δομή 140 τμ, καθώς και βοηθητικοί χώροι για τα ακάθαρτα, αποθήκες, w.c. κουζίνα κλπ. το μηχανοστάσιο και οι αποθήκες.

Επιπρόσθετα, θα δημιουργηθεί επέκταση υπογείου κατά 742,38 τμ, στο οποίο θα τοποθετηθούν