Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ένταξη στο πρόγραμμα της κινητικότητας στο Δημόσιο.

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ενόψει και της επίσκεψης της τρόικας και έπειτα από την ευρεία κυβερνητική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου εξέδωσε ενημερωτικό σημείωμα όπου διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα προχωρά και βρίσκεται στη πρώτη φάση της ολοκλήρωσης.

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργού, η πρώτη φάση του προγράμματος κινητικότητας περιλαμβάνει 12.500 δημοσίους υπαλλήλους και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου 2013. Οι εν λόγω υπάλληλοι θα προέρχονται απ' όλα τα υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους, στη βάση της αξιολόγησης των δομών τους και των σχετικών σχεδίων στελέχωσης.
Στο πρόγραμμα της κινητικότητας θα τεθούν συνολικά 25.000 από το σύνολο των 618.709 τακτικών υπαλλήλων, ένα ποσοστό δηλαδή μόλις 4%. Εξ αυτών οι 4.401 (2.114 εκπαιδευτικοί, 2.234 σχολικοί φύλακες και 53 υπάλληλοι του ΥΔΙΜΗΔ) εντάχθηκαν ήδη στο πρόγραμμα κινητικότητας, τον περασμένο Ιούλιο.

Οι προτεραιότητες του υπουργείου για τις μετατάξεις

Υπενθυμίζεται ότι στις 2 και 12 Αυγούστου εκδόθηκαν από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκο Μητσοτάκη δυο Υπουργικές Αποφάσεις για τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε κινητικότητα, καθώς και των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής, κατάταξης και μοριοδότησής τους.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης η διαδικασία στηρίζεται στις εξής αρχές: Αξιοκρατία στον τρόπο εισαγωγής του υπαλλήλου στο Δημόσιο, αξιοσύνη σε σχέση με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, αυστηρότητα στον έλεγχο αρνητικής συμπεριφοράς στην υπηρεσία.

Η αξιολόγηση – μοριοδότηση του προσωπικού αφορά ΜΟΝΟΝ σε όσους προέρχονται από υπουργεία και φορείς στους οποίους έχουν προκύψει πλεονάζουσες θέσεις μετά την αξιολόγηση των δομών τους και ΟΧΙ στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.

Για τη μετάταξη - μεταφορά αυτών των υπαλλήλων διασφαλίζεται ότι η επιλογή διενεργείται κατόπιν αποτίμησης και αντικειμενικής μοριοδότησης των προσόντων τους, τυπικών και ουσιαστικών, συνεκτιμώμενης της εργασιακής και διοικητικής εμπειρίας, καθώς και της υπηρεσιακής απόδοσης, δηλ. στοιχείων που συνθέτουν την εργασιακή φυσιογνωμία του υπαλλήλου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τρόπο εισαγωγής του υπαλλήλου στο Δημόσιο και ιδίως αν πρόκειται για διαδικασία γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ή για διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας η οποία διενεργείται εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ ή για διαδικασία που ελέγχει το ΑΣΕΠ, καθώς και για Διαγωνισμό Εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Τα βήματα για τη διαδικασία της κινητικότητας 

1. Αποφάσεις Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης για τη νέα δομή και τη στελέχωση των Υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων τους.

2. Έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τη σύσταση και την κατάργηση θέσεων στις ανωτέρω δομές και ενημέρωση του ΥΔΙΜΗΔ.

3. Απόφαση ΥΔΙΜΗΔ για τον αριθμό και τα προσόντα των υπαλλήλων που θα μετακινηθούν ανά φορέα υποδοχής.

4. Κατάθεση αιτήσεων, έλεγχος πιστοποιητικών και συμπλήρωση πινάκων συνδρομής κριτηρίων από τους φορείς προέλευσης των υπαλλήλων.

5. Επιλογή υπαλλήλων που θα διατεθούν κατά σειρά προτεραιότητας από τους φορείς υποδοχής.

6. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης μετάταξης - μεταφοράς του υπαλλήλου στη νέα θέση.

Όλη η διαδικασία τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του ΑΣΕΠ, το οποίο έχει αναλάβει τη μοριοδότηση των υπαλλήλων, στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων που το ΥΔΙΜΗΔ υιοθέτησε τόσο για την ένταξή του σε καθεστώς διαθεσιμότητας όσο και για την επανατοποθέτησή τους.

Να σημειωθεί ότι η κινητικότητα αποτελεί εργαλείο για ένα καλύτερο Δημόσιο σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου. Η πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων που θα μπουν σε καθεστώς κινητικότητας μέσα στους επόμενους μήνες θα τοποθετηθούν σε άλλη θέση στο Δημόσιο, καλύπτοντας πολλαπλές και ιδιαίτερες ανάγκες υπηρεσιών σε προσωπικό με βασικό στόχο τη βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών στους πολίτες.

Υπενθυμίζεται ότι οι 15.000 υπάλληλοι που θα αποχωρήσουν υποχρεωτικά από το Δημόσιο τη διετία 2013 – 2014, θα αντικατασταθούν από αντίστοιχο αριθμό νέων υπαλλήλων.