Στην ανάπτυξη του συστήματος για την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής στη διαχείριση των δημοτικών χώρων στάθμευσης, προχωρά ο δήμος Χανίων.

Μέσω του συστήματος θα υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ελέγχου οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τα δημοτικά πάρκινγκ, με στόχο την καλύτερη λειτουργία των χώρων αυτών.

Η προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού θα γίνει με μειοδοτικό διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου στα Χανιά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 45.332,87 ευρώ, ενώ η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου 2007 -2013 η οποία συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδος και της Κύπρου.

Μέσω του διαγωνισμού θα γίνει προμήθεια εξοπλισμού για τη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης, την αναγνώριση οχημάτων, την καταμέτρηση οχημάτων και την ενημέρωση των οδηγών.

Παράλληλα, θα γίνει η προμήθεια του εξοπλισμού της κεντρικής διαχείρισης του συστήματος και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Με την εγκατάσταση του συστήματος θα υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους καταγραφής, σε πραγματικό χρόνο, της κατάστασης στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης που πλέον θα ελέγχονται και ηλεκτρονικά, αφού θα καταγράφονται όλες οι κινήσεις οχημάτων που θα μπαίνουν και θα βγαίνουν στους χώρους αυτούς.