Κάρτες ελεύθερης διέλευσης από τα διόδια θα διεκδικήσει η  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για όλους τους πολίτες των δήμων από όπου διέρχεται ο Οδικός Άξονας Πατρών - Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΠΑΘΕ).

Σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η χορήγηση κάρτας ελεύθερης διέλευσης είναι από τα κατεξοχήν θέματα τα οποία τίθενται μεταξύ των τεσσάρων σημείων που περιλαμβάνει η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Στην απόφαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, αναφέρεται ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί το παράπλευρο και δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο, να δοθούν κάποιες κάρτες ελεύθερης διέλευσης, να καθιερωθεί η ηλεκτρονική κάρτα διέλευσης με χρέωση ανά χιλιόμετρο και, τέλος, περιλαμβάνεται και η ρητή άρνηση να μην μπουν διόδια στην Εύβοια, εννοώντας το δρόμο Σχηματάρι - Χαλκίδα.

Ο περιφερειάρχης της Στερεάς Ελλάδας, Κλέαρχος Περγαντάς, χαρακτηρίζει ως «δίκαιο κοινωνικό αίτημα» αυτό που αναδεικνύουν οι πολίτες στη Στερεά Ελλάδα και συμπληρώνει πως «οι ολοκληρωμένοι και ασφαλείς αυτοκινητόδρομοι είναι υποχρέωση του κράτους και εφόσον ισχύει αυτή η συνθήκη οι πολίτες συμφωνούν με την πληρωμή διοδίων, στην αντίθετη περίπτωση διαφωνούν εύλογα», ενώ συγχρόνως κατέθεσε την πλήρη διαφωνία του στην ποινικοποίηση της μη πληρωμής διοδίων.